Hennie Smit

Voor mij is trouw belangrijk, om te blijven komen, ook als de situatie moeilijk of uitzichtloos is. In mijn werk maak ik gebruik van de kracht van beelden, muziek en humor, als ook de kracht van stilte wanneer deze nodig is. Als geestelijk verzorger ben ik er voor u (betrokkene, naaste, of professional), ongeacht geloof of levensovertuiging.